Det Ruinrelaterte
VICTORIA KIELLAND (NO) AND ELLEN RINGSTAD (NO), CURATED BY ANOTHER SPACE (CPH)
Preview OCT 05. 2012 / 6-9pm


Utstillingen Det Ruinrelaterte er et resultat av et tverrestetisk og prosessbasert samarbeid mellom kunstner Ellen Ringstad og forfatter Victoria Kielland, initiert av kurator Marte Danielsen Jølbo.

Uten tidligere kjennskap til hverandre har de utvekslet ideer, tanker, skisser, inspirasjonskilder og tekst ut fra en tematisk klangbunn i den svenske forfatteren Sara Stridsbergs begrep om kjønnets melankoli.  Den faglige utvekslingen har et løst utgangspunkt i en fysisk tilnærming til materialet – til kroppen som objekt for ruin og skapelse, et objekt som bæres av hud, ødeleggelse og organer.

Ellen Ringstads materielle tekstureksperimenter formerer seg til stedsspesifikke installasjoner, og skaper nye stoffligheter, nye rom – ofte med en dystopisk nerve. Victoria Kiellands detaljrike skildringer av det kroppslige, ofte ekle og ikke alltid like stuerene byr leseren til en kroppslig erfaring av tekst. Felles for dem begge er at de er uredde og nærgående, utforskende og med en kompromissløs tilgang til eget arbeidsmateriale.


Photo: Erik Sæter Jørgensen