TRANCENDENTAL TACTILITY // OPEN SOURCE GALLERY, Brooklyn, NY, Feb. 10.-27., 2016
Per Christian Brown (NO) / Benedicte Clementsen (NO) / Elin Melberg (NO) / Kristin Velle-George (NO) / Margrethe Aanestad (NO)
Curated by Prosjektrom Normanns
 

HINDER

Verkene handler om tette relasjoner. 
Forhold. Overføringer. Utvekslinger. 
Og det som står i veien.

Hvordan er forholdet
mellom tre og stein,
mellom meg og natur,
mellom oss?

Materialene er ulike, men dette som er i mellom -er det likt?
Jeg jobber med alle disse materialene. Forflytning, berøring. 
Famling. Jeg griper. Noe glipper. 
Hva skjer i oss da?

Jeg kjenner på den sterke tyngdekraften som er mellom tingene. 
Vi trekkes mot hverandre. Smelter nesten sammen. 

Kan vi bli ett materiale? Snakke samme språk. Forstå alt. Finne ro. 
Noe støter fra. Det er en motkraft her. Et hinder vi stanger mot. 
Og smerten går som et lyn gjennom hodet.

Skal vi likevel forbli hver for oss. Ulike materialer.
Som prøver å forstå hverandre.
Utholdende.

Tekst: Solveig Landa og Torunn Larsen 2016

Photo: Tommy Ellingsen