Prosjektrom Normanns highlighted as one of the most interesting and dynamic spaces in Norway in 2015 summary:

Stavanger Aftenblad: Prosjektrom Normanns is highlighted in art critic Trond Borgens´ annual summary, described as one of the most interesting and dynamic spaces in Norway today: 
(In English below)

"Det er intet mindre enn et lite under, det som etter hvert har vokst fram gjennom utstillingsvirksomheten til Prosjektrom Normanns. Med små midler, og etter hvert støtte fra kulturrådet, og med intelligent utnyttelse av kunstnettverk, har dette kunstnerstyrte visningsstedet klart å gi kunstpublikum varierte utstillinger, alltid av høy kvalitet. For hvert nye besøk her kan du oppleve rommet på en ny måte, enten det er amerikanske Franklin Evans, som bearbeidet veggene i en slags stream-of-consciousness teknikk, hvor alt han har gjort, sett og tenkt skulle med, eller colombianske Pedro Gómez-Egaña som skapte en bevegelig - og bevegende - skulptur kalt Hastighetens hitorie, to dansere i en suggerende performance til Saties repetitive musikk. Magiske rom er hva vi får i Prosjektrom Normanns, gang etter gang; i løpet av de siste par årene er dette visningsstedet utviklet til et av de mest dynamiske og interessante i Norge." - Utdrag fra kunstkritiker Trond Borgens anmeldelse av kunståret 2015, Stavanger Aftenblad

"The history of Prosjektrom Normanns and how it has been developing through its exhibition program is nothing short of amazing. With small resources initially, and by and by with support from the Norwegian Art Council, combined with an intelligent use of their own network, this artist-run space has managed to offer its audience a variety of art which is always of high quality. With each new visit to Prosjektrom Normanns you will discover the space anew; as when the American artist Franklin Evans refashioned the room in a sort of stream-of-consciousness technique, where all that he had ever done, seen and thought seemed to be included, or when the Colombian artist Pedro Gómez-Egaña created a kinetic - and evocative-  sculpture called History of Velocity, with two dancers creating a mezmerizing performance, accompanied by Satie’s repetitive music. Magical spaces are what we get from Prosjektrom Normanns, time and time again. During the last couple of years this space has developed into one of the most interesting and dynamic exhibition spaces in Norway." - Excerpt from the art critic Trond Borgen's review of the art year 2015 in Stavanger Aftenblad, Norway

Pedro Gómez-Egaña, The History of Velocity, 2015
Photo: Tommy Ellingsen