Paper Drawing #8
MARIT ROLAND (NO)
Preview MARCH 21. 2014 / 6-9pm


"Paper Drawings er en serie i forlengelse av min tidligere mer tradisjonelle tegnepraksis. De prosessuelle stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom, og er en forskyvning av papirets rolle i et tegneunivers. Paper Drawings har tredimensjonal form med scenografiske og skulpturelle trekk, men jeg fastholder at dette er tegning.

Da jeg første gang lot papiret henge i en enkel stift på veggen skjedde det noe. Materialet som jeg tidligere hadde ansett som en praktisk nødvendighet fikk sin egenverdi. Med bakgrunn fra klassisk figurativ tegning startet jeg å jobbe med et meditativt abstrakt tegneutrykk i søken på å utfordre streken min ytterligere. Gjennom denne prosessen kom jeg til et punkt hvor jeg ønsket å møte tegningen fysisk. Ikke som todimensjonal kontrollerbar linje på papir avgrenset av en ramme, men som fysisk handling med romlig karakter. Jeg ønsket å bruke kroppen som tegneinstrument og papiret som medium. Jeg begynte derfor å tegne med, og ikke på papiret."

Marit Roland (født 1981) Kristiansand, fullførte sin Mastergrad ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU våren 2012. Samme år ble hun tildelt Sørlandet Kunstmuseums og Sparebanken Pluss kunstnerpris basert på hennes arbeid med serien Paper Drawings.

Roland har etter endt utdannelse hatt separatutstilling ved Kristiansand Kunsthall, Tromsø Kunstforening, Galleri Maria Veie og Samtidskunstmuseet i Genova, Italia. I 2013 deltok hun også ved Den Norsk Skulpturbiennalen Vigelandsmuseet, Sørlandsutstillingen Spriten Kunsthall og CreArt i Spania, Italia og Romania. Det kommende året er hun aktuell med utstilling ved Galleri Maria Veie og Østlandsutstillingen.

Roland har blant annet hatt engasjementer som daglig leder og kurator ved det kunstnerdrevne visningsrommet Rake i Trondheim (2012) og vært utstillingskoordinator ved Atelier Nord i Oslo (2013). Hun har også forelest og undervist ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU og Universitetet i Agder. Roland bor og jobber i dag i Oslo.

Photo: Marit Roland