Avvikler Prosjektrom Normanns fra 01.01.2020


Prosjektrom Normanns er et kunstnerstyrt visningssted for norsk og internasjonal visuell samtidskunst. Målet er å utvikle både kunsten og dens publikum, gjennom å legge til rette for og vise eksperimentelle og stedsspesifikke prosjekter, av høy kunstnerisk kvalitet, med regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

Prosjektrom Normanns ble etablert årsskiftet 2010/11. I løpet av ni år har visningsstedet på Storhaug i Stavanger etablert seg på den nasjonale og internasjonale kunstarenaen som en nyskapende, profesjonell og toneangivende aktør.

Siden 2011 har Prosjektrom Normanns produsert og kuratert 57 utstillinger og prosjekter, samarbeidet med 131 kunstnere og kuratorer - 77 kvinner og 54 menn - fra 14 ulike land.

Følgende avsnitt er fra hentet fra en søknad om tilskudd som vi skrev i 2011: “Prosjektrom Normanns ble etablert med utgangspunkt i en generell mangel på visningssteder i Stavanger og fravær av kunstnerdrevne visningssteder de siste årene. Målet for prosjektrommet er å stimulere kunstmiljøet i byen og bidra til at Stavanger i større grad er en relevant by for samtidskunst. Dette skal vi oppnå gjennom et program med kompromissløst innhold, høyt kunstnerisk nivå og internasjonal standard. Programmet skal kjennetegnes ved utforskende og stedsspesifikke prosjekter, hvor prosjektrommet tilbyr utstillere, brukere og publikum noe utover gallerier og andre kunstinstitusjoner.

Ann Iren Buan (NO),  Tide Follows , 2017. Photo: Jan Inge Haga.

Ann Iren Buan (NO), Tide Follows, 2017. Photo: Jan Inge Haga.

Opp gjennom årene har et stort antall kunstnere og kuratorer blitt invitert til Stavanger for å lage utstillinger i visningsrommet. Dette har ført Prosjektrom Normanns til videre samarbeid ut over landegrensene, både gjennom invitasjoner til å delta på kunstmesser og til utstillinger ved andre kunstnerstyrte visningssteder og gallerier.

“Arbeidet med Prosjektrom Normanns har gitt oss mange rike år. Vi har fått samarbeide med sterke og talentfulle kunstnere og kuratorer, som har blitt del av vårt svært sosiale prosjekt og store nettverk, der energi og kjærligheten til kunst har vært drivkraften. Vi har lært enormt mye, gjort nye erfaringer og oppnådd ting vi aldri kunne forestilt oss. Vi er dypt takknemlige for dette, på alle plan”, sier et enstemmig styre, som består av Elin Melberg, Helene Ødegaard og Margrethe Aanestad.

Enhver virksomhet som ekspanderer, utvikler seg og går fra lokalt til internasjonalt vil merke det stadig økende arbeidskravet. I tillegg kommer behov for ytterligere ressurser og sterkere økonomi, som igjen krever utforming og innsending av stadig nye søknader om offentlige tilskudd.

Etter en lengre prosess har et samlet styre landet på beslutningen om å avvikle visningsstedet sin virksomhet. Årets siste utstilling, lagt til 13. desember 2019, blir også Prosjektrom Normanns’ siste utstilling.

“Det å drive et kunstnerdrevet visningssted er faglig svært givende, men tar samtidig mye tid og fokus bort fra våre egne kunstnerkarrierer. Prosjektrom Normanns har kommet på et såpass høyt nivå at driften i realiteten krever et par hele årsverk og full oppmerksomhet. Vi er stolte over et fantastisk program i 2019, og mener på mange måter at vi gir oss på topp”, sier Melberg og Aanestad. “Vi er først og fremst kunstnere, og vi har vært kunstnere som har jobbet for å fremme andre kunstnere i en årrekke. Nå ønsker vi å satse 100% på egne karrierer. Likevel lukker vi ikke døren helt - vi er fremdeles åpne for fremtidige eksterne kuratoriske prosjekter”.

Vibeke Tandberg (NO), Nathlie Provosty (USA), A K Dolven (NO),  Frail Mighty,  Kunsthall Stavanger, 2018. Photo: Jan Inge Haga.

Vibeke Tandberg (NO), Nathlie Provosty (USA), A K Dolven (NO), Frail Mighty, Kunsthall Stavanger, 2018.
Photo: Jan Inge Haga.

I løpet av disse ni årene har Prosjektrom Normanns tilført kunstprosjekter, med høy faglig kvalitet, til en region som sårt har manglet private gallerier som formidler samtidskunst på internasjonalt nivå. “Det å ha kunstnerstyrte visningssted, i tillegg til tyngre institusjoner og private gallerier, er enormt viktig for å skape en dynamisk og interessant kulturscene. Nå gir vi stafettpinnen videre”, sier styret.

Arbeidet har i sin natur i stor grad vært idealistisk, men det ligger et imponerende stykke arbeid og bred kompetanse bak driften av visningsstedet. Dette er hva styret forteller om hva de egentlig gjør når de driver Prosjektrom Normanns: “Vi kjenner reglene for kunsteksport og -import ned til hver minste detalj, vi kuraterer, diskuterer, administrerer, fører budsjett og regnskap, skriver x-antall søknader, lager pressemeldinger, drar på atelierbesøk i inn- og utland, gjør nettsider og design, vi ønsker kunstnere og kuratorer velkommen, vi tar mot publikum, vi tar store sjanser, vi satser, vi prater, vi Skyper og Facetimer over alle tidssoner, er gallerivakt i helgene, pruter og forhandler på leverandørpriser, vi reiser, vasker gulv, lander salg til samlere over flere kontinenter, sparkler og maler vegger, tar ned utstillinger, pakker og sender i retur, engasjerer assistenter og kunststudenter, går på politiske møter, vi kaster uhåndterlige ting i container, reiser med endeløse mengder kunst som håndbagasje på flyet for å holde budsjettene, vi skåler på åpningene, vi gjør research og samler materiale til utallige prosjekt, vi er med i paneler, vi gråter, ler, vi klemmer. Og krangler aldri.”

Vi har hatt noen kjempeflotte utstillinger våren 2019, og ser nå frem til å avvikle våre to siste i prosjektrommet historie i høst.

De kommende utstillingene er:

Jon Benjamin Tallerås (NO), åpner 15. november.

Tegneklubben (NO), kuratert av Monica Holmen (NO), åpner 13. desember. Siste visningsdag 26.01.20.

Økonomi

Prosjektrom Normanns har mottatt årlig prosjektstøtte fra Kulturrådet for sitt utstillingsprogram i perioden 2012-2015.

Samlet økonomi de fire siste årene: Norsk kulturråd 1 350 000, Stavanger kommune 250000, Rogaland fylkeskommune 80 000.

Vår internasjonale aktivitet har vært mulig å gjennomføre med individuelle eksterne budsjetter, hovedsakelig med tilskudd fra OCA, UD, Det Norske Konsulatet i New York, American Scandinavian Foundation, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.


Prosjektrom Normanns betydningEn viktig del av det å være kunstner er å arbeide med produksjon av kunst, bygge faglige og strategiske relasjoner og nettverk, bidra til den faglige diskursen gjennom deltakelse i samtaler og, ikke minst, hente inspirasjon.

Gjennom praksisen med å invitere kunstnere og kuratorer til byen og regionen har Prosjektrom Normanns bidratt med og skapt en arena for nettopp kunstnernes virksomhet og profesjonelle sfære. Det har alltid stått sentralt at utstillingene skal være stedsspesifikke på et eller annet vis. Dette har betydd at alle vi har invitert til å utvikle utstillinger hos oss har oppholdt seg i Stavanger ved gjennomføring av utstillingene. Denne sosiale og nettverksbyggende siden av å drive visningsrommet har vært viktig for oss. På denne måten utvikles, omtales og formidles Prosjektrom Normanns, Stavanger-regionen og landet vårt ut til den ganske verden, og vi har fått et nettverk som er i stadig vekst.

De siste årene har vi opplevd økt dekning av presse i både nasjonale og internasjonale toneangivende medier, 125 totalt. Dette inkluderer de norske magasinene og avisene Periskop, Morgenbladet, Klassekampen, kunstkritikk.no, minerva, Billedkunst, Contemporary Art Stavanger, Stavanger Aftenblad, NRK og Kunstforum, Norsk kunstårbok (2016, 2017, 2018). Internasjonal presse inkluderer Whitewall Magazine, Wallpaper, ArtDaily, ARTslant, Nylon, Kunsten.nu/Journal, Moscow Museum of Modern Art Magazine og expert.ru.


Takker samarbeidspartnere, støttespillere og kollegerLokale

Ved å samarbeide med de andre kunstinstitusjonene i Stavanger, som Stavanger kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, CAS, Rogaland Kunstsenter, Kunstskolen i Rogaland, Arcangel Surfware Flagship m.fl. har vi vært med på å danne en felles plattform som både lokalt og utover bygrensene formidler samtidskunsten som foregår i Stavanger.

Nasjonale og internasjonale

Siden oppstarten har vi også hatt et jevnt økende antall samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, som vi har gjennomført prosjekt med; Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, OCA, OSL Contemporary, 1857, Coast Contemporary, Tag Team, Dimensions Variable (FL), Interface gallery (CA), Open Source gallery (NY), Abingdon Studios (UK), Another Space (DK), Curated place (UK), Untitled Art Fair (USA), Cosmoscow (R), Nathalie Karg Gallery (NY), Apalazzo Gallery (IT).

Prosjektrom Normanns + Elefant co-working space

I 2013 valgte Prosjektrom Normanns å flytte fra sin opprinnelige lokaler i Normanns gate 24 på Storhaug (derav navnet) til Erfjordgata 8, lengre øst på Storhaug. Flyttingen ble også et utgangspunkt for å gå sammen med flere andre kreative aktører i kulturfeltet, og vi ble i denne prosessen med å grunnlegge det som i dag er Elefant co-working space. I denne forbindelse fikk Prosjektrom Normanns sine nye og nåværende lokaler, og driften av det som ble fortsettelsen på prosjektrommet ble bevisst ytterligere profesjonalisert og løftet opp, og vi kom også inn under den flerårige tilskuddsordningen fra Norsk Kulturråd.

Kunstnere og aktører som har vært involvert i Prosjektrom Normanns siden oppstart

2016 - 2019: Margrethe Aanestad og Elin Melberg

2013 - 2016: Margrethe Aanestad, Elin Melberg og Kristin Velle-George

2011 - 2013: Margrethe Aanestad, Kristin Velle-George, Jørund Aase Falkenberg, Erik Sæther Jørgensen, Else Leirvik.

Helene Ødegaard var daglig leder i perioden 2011-2014.

Styret

Styret har bestått av de til enhver tid involverte kunstnere, samt Kristina Rasmussen (2012-2016) og Helene Ødegaard (2011-2019).

Kunstnerisk råd 2015 - 2019

Hanne Mugaas (NO) / direktør Kunsthall Stavanger

Ian Cofre (NY) / kurator og skribent

Jan Christensen (NO) / billedkunstner og kurator

Per Christian Brown (NO) / billedkunstner

Galleriassistenter

Arnhild Sunnanå (2017-2018)

Agnethe Schreuder-Lindløv (2018-2019)


Takk også til alle frivillige, venner og gode hjelpere.


Oversikt over samtlige utstillere siden 2011Prosjektrom Normanns vil takke alle kunstnere og kuratorer som har stilt ut i regi av oss siden oppstarten i 2011:

2019: Tegneklubben; Bjørn Bjarre, Terje Nicolaisen, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Martin Skauen (NO), Monica Holmen (NO), Jon Benjamin Tallerås (NO), Amanda Schmitt (USA), Elaine Su-Hui (USA), Heather Jones (USA/SE), Studio for Propositional Cinema (DE), ROBOT - John Miller and Takuji Kogo (USA/JPN), Am Schmidt (USA), Luzie Meyer (DE), Marit Roland (NO), Anders Sletvold Moe (NO)

2018: A K Dolven (NO), Vibeke Tandberg (NO), Ane Graff (NO), Nathlie Provosty (USA), Sofia Eliasson (SE), Mattias Härenstam (NO) Garth Gratrix (UK), Marie Buskov (NO), Constance Tenvik (NO), Ingeborg Kvame (NO), Anders Sletvold Moe (NO), Ole Martin Lund Bø (NO), Siv Bugge Vatne (NO), Ingrid Toogood (NO), Jan Christensen (NO)

2017: Ann Iren Buan (NO), Marit Roland (NO), Per Christian Brown (NO), Jordan Rathus (USA), Jan Christensen (NO), Jacob Ciocci (USA), Cory Arcangel (USA/NO), Julie Schenkelberg (USA), The Fire Theory; Crack Rodriguez, Melissa Guevara, Mauricio Kabistan, Ernesto Bautista (El Salvador), Omar Lopez-Chahoud (USA), Anja Carr (NO)

2016: Lars Morell (NO), Jan Christensen (NO), Marit Roland (NO), Ole Martin Lund Bø (NO), Per Christian Brown (NO), Tommy Ellingsen (NO), Benedicte Clementsen (NO), Solveig Landa (NO), Hanne Grieg Hermansen (NO), Sky Glabush (CAN), Jan Christensen (NO), Vibeke Tandberg (NO), Elin Aasheim/Ingrid Askeland (NO), Vanessa Baird (NO), Anders Dahl Monsen (NO), Ola Elias Fjellstad (NO), Unni Askeland (NO), Magnus Vatvedt (NO), Bjørn Kowalski-Hansen (NO), Hilde Krohn Huse (NO), Another Space (DK/NO), Linn Pedersen (NO), Stein Rønning (NO), Ingo Mittelstaedt (DE), Anne Holtrop/Bas Princen (NL)

2015: Franklin Evans (USA), Lars Morell (NO), Pedro Gómez-Egana (COL/NO), Ian Cofre (USA), Patricia L. Corcoran (CAN), Torkvase Dyson (USA), Kelly Jazvac (CAN), Matthew Jensen (USA), Dana Levy (ISR), Richard M. (-), Claudia Muller (CHI), Leah Raintree (USA), Klas Eriksson (SE), Power Ekroth (SE/NO), Anngjerd Rustand (NO), Ane Graff (NO), Leyden Rodriguez-Casanova (USA)

2014: Frances Trombly (USA, Leyden Rodriguez-Casanova (USA), Alice Browne (UK), Nina Bang Larsen (NO), Marit Roland (NO)

2013: Eugenio Espinoza (USA), Kaja Cxzy Andersen (NO), Eric Heist (USA), Rosemarie Padovano (US), Bahar Behbahani (US/TEHERAN), Jaqueline Hoang Nguyen (US/SE), Jessica Ann Peavy (US), Diane Nerwen (US), Julia Oldham (US)

2012: Nick Kline (USA), Another Space (DK/NO), Victoria Kielland (NO), Ellen Ringstad (NO), Lene Aareskjold (NO), Ane Woll (NO), Margareta Bergman, Mattias Cantzler, Sara Christensen (DK/NO), Aksel Høgenhaug, Nicklas Gahnstrøm, Øyvind Mellbye, Trond Hugo Haugen (NO), Ingri Haraldsen (NO), Rina Charlott Lindgren, Merete Dille (NO), Solveig Syversen (NO), Peter Mohall, Magnus Oledal, True Solvang Vevatne (NO), Ingeborg Kvame (NO), Susanne Christensen (NO), Kenneth Varpe (NO), Tove Kommedal (NO), Karolin Tampere (EST), Sidsel Ditlef Christensen (NO), Siv Bugge Vatne (NO), Nils Thomas Økland (NO), Tora Dalseng (NO), Leander Djønne (NO), Rebecca Mir (USA), Odd Sama (NO), Sigmund Skard (NO), Monika Wührer (US), Kristian Skylstad (NO)

2011: Kristen Rønnevig (NO).

 

Prosjektrom Normanns is closing down 01.01.2020


Prosjektrom Normanns - an artist run project space for contemporary visual art based in Stavanger, Norway - is closing down 01.01.2020, after nine years activity. At our Normanns space, and through projects nationally and internationally, we have combined executed 57 projects, with 131 artists and curators - 77 women and 54 men - from 14 different countries. It has been fantastic, valuable and intense. We are now looking forward to more studio time.

“Working with Prosjektrom Normanns has been amazing. We have been very fortunate to collaborate with strong and talented artists and curators, who all have become part of our social project and large network, where love for the arts has been key. We have learned and experienced a lot, and achieved things we never would have imagined. We are deeply thankful for every part of this artistic journey”, says a unified board; Elin Melberg, Helene Ødegaard and Margrethe Aanestad.

To run an artist-run space is professionally very rewarding, but it also demands a lot of time and focus away from our personal careers as artists. Prosjektrom Normanns has the past years reached a high level of professionalism, and as a consequence, the non-for-profit in reality requires at least two full time positions and our full attention”, says Melberg and Aanestad."We are first and foremost artists, and we have been artists promoting other artists for almost a decade. Now it is time to focus 100% on our own careers. Having that said - we are open to engage with interesting external curatorial projects as a duo in the future.”

Constance Tenvik (NO),  Helpless As Tortoises , 2017. Photo: Jan Inge Haga.

Constance Tenvik (NO), Helpless As Tortoises, 2017. Photo: Jan Inge Haga.

These are the projects for fall/winter 2019:

Jon Benjamin Tallerås (NO), opening November 15.

Tegneklubben (NO), curated by Monica Holmen (NO), opening December 13.

Please follow us through to the very end, and come celebrate our closing party on Jan 26., 2020!

- Peace out, Prosjektrom Normanns.

DIRECTORS: Elin Melberg and Margrethe Aanestad

BOARD: Elin Melberg, Margrethe Aanestad, Helene Ødegaard

ADVISORY BOARD: Hanne Mugaas - director Kunsthall Stavanger, Ian Cofre (NY) - curator and writer, Jan Christensen - artist and curator, Per Christian Brown - artist.

GALLERY ASSISTANTS: Arnhild Sunnanå, Agnethe Schreuder-Lindløv

Full list over artists and curators we have worked with since 2011:


Prosjektrom Normanns wants to thank all the artists and curators who have exhibited with us both nationally and internationally:

2019: Tegneklubben; Bjørn Bjarre, Terje Nicolaisen, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Martin Skauen (NO), Monica Holmen (NO), Jon Benjamin Tallerås (NO), Amanda Schmitt (USA), Elaine Su-Hui (USA), Heather Jones (USA/SE), Studio for Propositional Cinema (DE), ROBOT - John Miller and Takuji Kogo (USA/JPN), Am Schmidt (USA), Luzie Meyer (DE), Marit Roland (NO), Anders Sletvold Moe (NO)

2018: A K Dolven (NO), Vibeke Tandberg (NO), Ane Graff (NO), Nathlie Provosty (USA), Sofia Eliasson (SE), Mattias Härenstam (NO) Garth Gratrix (UK), Marie Buskov (NO), Constance Tenvik (NO), Ingeborg Kvame (NO), Anders Sletvold Moe (NO), Ole Martin Lund Bø (NO), Siv Bugge Vatne (NO), Ingrid Toogood (NO), Jan Christensen (NO)

2017: Ann Iren Buan (NO), Marit Roland (NO), Per Christian Brown (NO), Jordan Rathus (USA), Jan Christensen (NO), Jacob Ciocci (USA), Cory Arcangel (USA/NO), Julie Schenkelberg (USA), The Fire Theory; Crack Rodriguez, Melissa Guevara, Mauricio Kabistan, Ernesto Bautista (El Salvador), Omar Lopez-Chahoud (USA), Anja Carr (NO)

2016: Lars Morell (NO), Jan Christensen (NO), Marit Roland (NO), Ole Martin Lund Bø (NO), Per Christian Brown (NO), Tommy Ellingsen (NO), Benedicte Clementsen (NO), Solveig Landa (NO), Hanne Grieg Hermansen (NO), Sky Glabush (CAN), Jan Christensen (NO), Vibeke Tandberg (NO), Elin Aasheim/Ingrid Askeland (NO), Vanessa Baird (NO), Anders Dahl Monsen (NO), Ola Elias Fjellstad (NO), Unni Askeland (NO), Magnus Vatvedt (NO), Bjørn Kowalski-Hansen (NO), Hilde Krohn Huse (NO), Another Space (DK/NO), Linn Pedersen (NO), Stein Rønning (NO), Ingo Mittelstaedt (DE), Anne Holtrop/Bas Princen (NL)

2015: Franklin Evans (USA), Lars Morell (NO), Pedro Gómez-Egana (COL/NO), Ian Cofre (USA), Patricia L. Corcoran (CAN), Torkvase Dyson (USA), Kelly Jazvac (CAN), Matthew Jensen (USA), Dana Levy (ISR), Richard M. (-), Claudia Muller (CHI), Leah Raintree (USA), Klas Eriksson (SE), Power Ekroth (SE/NO), Anngjerd Rustand (NO), Ane Graff (NO), Leyden Rodriguez-Casanova (USA)

2014: Frances Trombly (USA, Leyden Rodriguez-Casanova (USA), Alice Browne (UK), Nina Bang Larsen (NO), Marit Roland (NO)

2013: Eugenio Espinoza (USA), Kaja Cxzy Andersen (NO), Eric Heist (USA), Rosemarie Padovano (US), Bahar Behbahani (US/TEHERAN), Jaqueline Hoang Nguyen (US/SE), Jessica Ann Peavy (US), Diane Nerwen (US), Julia Oldham (US)

2012: Nick Kline (USA), Another Space (DK/NO), Victoria Kielland (NO), Ellen Ringstad (NO), Lene Aareskjold (NO), Ane Woll (NO), Margareta Bergman, Mattias Cantzler, Sara Christensen (DK/NO), Aksel Høgenhaug, Nicklas Gahnstrøm, Øyvind Mellbye, Trond Hugo Haugen (NO), Ingri Haraldsen (NO), Rina Charlott Lindgren, Merete Dille (NO), Solveig Syversen (NO), Peter Mohall, Magnus Oledal, True Solvang Vevatne (NO), Ingeborg Kvame (NO), Susanne Christensen (NO), Kenneth Varpe (NO), Tove Kommedal (NO), Karolin Tampere (EST), Sidsel Ditlef Christensen (NO), Siv Bugge Vatne (NO), Nils Thomas Økland (NO), Tora Dalseng (NO), Leander Djønne (NO), Rebecca Mir (USA), Odd Sama (NO), Sigmund Skard (NO), Monika Wührer (US), Kristian Skylstad (NO).

2011: Kristen Rønnevig (NO).

The Fire Theory (El-SAlvador),  DIOS, UNION, LIBERTAD (God, Union, Liberty) , curated by Omar Lopez-Chahoud (USA), 2017. Photo: Jan Inge Haga

The Fire Theory (El-SAlvador), DIOS, UNION, LIBERTAD (God, Union, Liberty), curated by Omar Lopez-Chahoud (USA), 2017. Photo: Jan Inge Haga